Isporučeni su kvalitetni operacioni stolovi

Isporuceni kvalitetni operacioni stolovi

Za potrebe uspješnih i sveobuhvatnih operativnih zahvata, vrhunski kvalitetni operacioni stolovi i operacione lampe su uredno i blagovremeno isporučeni za naše klijente.