Vodeći švicarski proizvođač hirurških konaca koji u svojoj širokoj paleti proizvoda nudi različite vrste apsorbirajućih i neapsorbirajućih hirurških konaca, monofilamentnih i multifilamentnih hirurških konaca koji nalaze svoju primjenu u svim granama hirurgije, tako i drugih hirurških grana, kao što su kardiohirurgija, oftalmološka hirurgija i sl.

Getinge kao vodeći proizvođač vaskularnih graftova nudi pletene i tkane vaskularne graftove i patcheve, sa ili bez sloja antibakterijske zaštite.

Inovativna tehnologija implementirana u električne endoskopske linearne i cirkularne staplere kompanije IntoCare nudi lagano, sigurno i jednostavno rukovanje, te kratko vrijeme prilagođavanja medicinskog osoblja. Ova pametna tehnologija omogućava pouzdan, siguran i standardizovan klinički ishod, smanjujući negativan utjecaj ljudskog faktora na minimum.

PAHACEL je apsorbirajući hemostatik na bazi oksidativne regenerativne celuloze za bolju hemostazu. Pruža matricu za adheziju i agregaciju trombocita.

Axiostat, proizvod baziran na biomaterijalima za  intraoperativne i postoperativne kliničke potrebe. Klinički potvrđen hemostatik koji zaustavlja umjerena do teška krvarenja za tri do pet minuta i time olakšava rad i skraćuje vrijeme procedure.