Instalirano 30 Getinge sterilizatora

U periodu od 26.03.2018. godine do 30.03.2018. godine je isporučeno i instalirano 30 sterilizatora za medicinska sredstva proizvođača GETINGE za sve organizacione jedinice Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Nakon instalacija i testiranja, održana je edukacija zaposlenika za korištenje sterilizatora, kojim su uručeni odgovarajući certifikati.