U periodu od 26.03.2018. godine do 30.03.2018. godine je isporučeno i instalirano 30 sterilizatora za medicinska sredstva proizvođača GETINGE za sve organizacione jedinice Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Nakon instalacija i testiranja, održana je edukacija zaposlenika za korištenje sterilizatora, kojim su uručeni odgovarajući certifikati.  

U proteklom periodu, sterilizatori za medicinska sredstva i mašine za pranje instrumenata, koji ispunjavaju sve europske i svjetske standarde iz oblasti sterilizacije su isporučeni i instalirani u sljedećim ustanovama: – Klinički centar Univerziteta u Sarajevu – JZNU Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović, Tuzla – JU Dom zdravlja Stari Grad, Mostar – JU Kantonalna bolnica Zenica – JZU UKC Tuzla